Na każdym tłumaczu czy też Spółce prowadzącej biuro tłumaczeń ciąży obowiązek wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowane tłumaczenie. W zależności od osiąganych przychodów i formy działalności gospodarczej będzie to paragon, rachunek czy faktura VAT. Jeżeli obroty tłumacza przekroczą 20.000 zł wystawienie paragonu i tym samym zakup kasy fiskalnej stają się obowiązkowe.

W TŁUMACZomacie jest zintegrowana wirtualna kasa fiskalna online, która wysyła w czasie rzeczywistym raporty do urzędu skarbowego. Tym samy spełnia to wszelkie wymogi Urzędu Skarbowego w zakresie przepisów fiskalnych.

Twój klient potrzebuje otrzymać fakturę VAT? Nie ma problemu. To klient w momencie zapłaty decyduje czy chce otrzymać paragon czy fakturę, a TŁUMACZomat automatycznie wystawia odpowiedni dokument.